Tanečky:     900 kč/měsíc

Středa od 16:30 do 17:30 

Kroužek TANEČKY je určen i pro ty nejmenší děti, které mají rády pohyb a hudbu. Je koncipovaný jako soubor her s tanečními prvky, trénování motoriky a vnímání hudby. Na začátku každé hodiny je protažení, které se opakuje každou hodinu, aby si děti ustálily čím se začíná. Poté procházíme nejrůznější dětské tance, které jsou hravé a učí děti koordinaci a vnímání hudby. V hodinách také praktikujeme rytmická cvičení, která jsou pro děti velmi důležitá a pomáhají jim soustředit se. Tanečky jsou ideální pro všechny děti, které se rády hýbou a tráví svůj čas v kolektivu. Lekce přispívají k rozvoji pohybových možností, znalosti tanečních prvků a v neposlední řadě také vnímání hudby a rytmu.

Tvoření:      900 kč/měsíc

Pondělí od 16:30 do 17:30

Na kroužku TVOŘENÍ si děti vyzkouší nejrůznější techniky a práci s různými materiály. Na kroužku se hlavně lepí, maluje, vystřihuje, kreslí a skládá. Tvoření je zábava a navíc si děti po každé lekci odnesou domů krásný malý výrobek.

Kostkáček:  900 kč/měsíc

Úterý od 16:30 do 17:30 

LEGO milují snad všechny děti a právě pro ně je připraven náš nový kroužek „LEGOkostíci“. Kostičky LEGA se dají použít nejen jako hračka, ale také jako neobvyklý a zábavný výukový prostředek. Díky němu se děti mohou naučit mnoho nového. Naše metodická příprava tohoto kroužku je zaměřena nejen na předmatematické představy (jako je analýza, syntéza, indukce a dedukce), které jsou nutné pro pozdější zvládání matematiky, ale také na podporu a rozvoj kooperace a komunikace. Právě tyto schopnosti jsou u práce s LEGEM velmi důležité, jelikož pokaždé se děti musí dohodnout, jak budou konkrétní problémy řešit. Na hodině si děti vyzkoušejí stavění podle příběhu, vytváření různých obrazců, poznávání základních geometrických tvarů, hmatové hry, stavbu podle zadání a mnoho jiného. 

Flétna:        900 kč/měsíc

Čtvrtek od 16:30 do 17:30

Zobcová flétna je jeden z nejlehčích hudebních nástrojů, proto je kroužek flétny ideální pro ty děti, které se chtějí na nějaký ten hudební nástroj naučit hrát. Je to také dobrá základna pro hru na další nástroje.